Patron

Parton Fundacji Jestem

Święty ojciec Stanisław Papczyński

Urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Starego Sącza. Zmarł w Górze Kalwarii koło Warszawy 17 września 1701 roku, gdzie dał się poznać jako apostoł Mazowsza. Jedna z najwybitniejszych postaci XVII wieku w Polsce. Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. Prorok Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Ojciec ubogich. Orędownik zmarłych w czyśćcu cierpiących. Pisarz. Teolog. Patriota. Retor. Propagator sprawiedliwości społecznej oraz duchowości świeckich. Spowiednik króla Jana III Sobieskiego oraz nuncjusza apostolskiego A. Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII. Był przez wieki niedoceniany a nawet zapomniany. Dzisiaj na nowo odkrywany, dzięki aktualności jego nauki, a także dzięki licznym cudom i nadzwyczajnym łaskom, jakie otrzymują osoby proszące o jego wstawiennictwo.

„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” (Mt 14,27). Boże Ojcze, który pozwoliłeś nam uczestniczyć w powstawaniu i działalności dzieła, jakim jest Fundacja JESTEM - dziękujemy, że otoczyłeś i otaczasz nas swoją opieką. Czynisz to także poprzez osoby towarzyszące naszej FUNDACJI. Ty widzisz każdego z nas i dajesz wiele dobra i piękna by budzić w nas radość życia. Często doświadczamy trudów i obaw w życiu i chorobie. Wiemy, że Ty Boże je znasz i jesteś z nami w każdym momencie, z Ciebie możemy czerpać wszystko, czego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, że na naszej drodze postawiłeś osobę świętego ojca Stanisława. Ukazuje on nam Niepokalane Poczęcie Maryi, którego istotą jest pełnia obdarowania i inspiruje nas, by zachwycać się życiem, zawsze pokładać ufność w Twojej Opatrzności i ze spokojem przechodzić trudne doświadczenia. Drogi Ojcze Stanisławie wierzymy, że jesteś darem Pana Boga dla nas. W chorobie i bezradności przyjmowałeś pomoc, a wielokrotnie ocalony służyłeś drugiemu człowiekowi za swego życia i czynisz to teraz. Odkrywając godność człowieka od poczęcia po naturalną śmierć, ukazujesz piękno życia w zdrowiu i chorobie. Dzisiaj obieramy Ciebie za naszego patrona i prosimy, abyś opiekował się naszą FUNDACJA i każdą osobą, która w niej uczestniczy teraz i będzie uczestniczyć w przyszłości. Wspieraj nas, zwłaszcza wtedy, kiedy zabraknie nam mądrości, sił i odwagi i wspomagaj, byśmy wytrwali na obranej drodze. Zawierzamy Tobie wszystkie inicjatywy mające na celu wypełnianie naszej misji wobec każdego człowieka, który przyjmie nasze zaproszenie, by wspólnie celebrować otrzymany od Boga dar życia. Święty Ojcze Stanisławie Papczyński módl się za nami.

Parton Fundacji Jestem